காய்கறிகள் விலை நிலவரம் (Vegetables Today Price)

VEGETABLESUNITTODAY RATEYESTERDAY RATE
தக்காளி (Tomato) 1 கிலோ (kg)ரூ(Rs).40
ரூ(Rs).40
சின்ன வெங்காயம் (Small Onion)1 கிலோ (kg)ரூ(Rs).70ரூ(Rs).70
பெரிய வெங்காயம் (Large Onion)1 கிலோ (kg)ரூ(Rs).25ரூ(Rs).25
கத்தரிக்காய் (Eggplant)1 கிலோ (kg)ரூ(Rs).40ரூ(Rs).40
உருளைக்கிழங்கு (Potatoes) 1 கிலோ (kg)ரூ(Rs).20ரூ(Rs).20
பச்சை மிளகாய் (Green Chilly)1 கிலோ (kg)ரூ(Rs).40ரூ(Rs).40
வெண்டைக்காய் (Ladies Finger)1 கிலோ (kg)ரூ(Rs).35ரூ(Rs).35
முருங்கைக்காய் (Drumstick)1 கிலோ (kg)ரூ(Rs).60ரூ(Rs).60
பீர்க்கங்காய் (Lined Gourd / Ridge Gourd)1 கிலோ (kg)ரூ(Rs).20ரூ(Rs).20
சுரைக்காய் (Bottle Gourd)1 கிலோ (kg)ரூ(Rs).20ரூ(Rs).20
புடலங்காய் (Snake Gourd) 1 கிலோ (kg)ரூ(Rs).25ரூ(Rs).25
பாகற்காய் (Bitter Gourd) 1 கிலோ (kg)ரூ(Rs).60ரூ(Rs).60

#vegetables price list today, #today vegetable price, #vegetable prices in india, #vegetables in tamil, #tomato price in chennai, #vegetable price in chennai, #onion price today in chennai, #koyambedu vegetable market price list, #onion price in chennai koyambedu, #onion rate today, onion rate, #tomato price, #1 kg onion price in india, #tomato price today, #onion price today, #onion price today in chennai