வாகனத்திற்கு சக்தி தரும் சக்தி பெட்ரோல்

வழக்கமான பெட்ரோலை விட பவர் பெட்ரோலின் விலை அதிகம்.

வழக்கமான  மற்றும் மின் எரிபொருளுக்கு இடையிலான முக்கிய வேறுபாடு என்னவென்றால், பிரீமியம் எரிபொருள்களில் அதிக எண்ணிக்கையிலான ஆக்டேன் உள்ளது. பவர் பெட்ரோல் மற்றும் அதனின் பயன்கள் பற்றி இப்பதிவில் காண்போம்.

வழக்கமாக, நாட்டில், பல்வேறு வகையான பெட்ரோல்களில் வெவ்வேறு எண்ணிக்கையிலான ஆக்டேன் உள்ளது.

 பிரீமியம் அல்லது பவர் பெட்ரோலில், 91 முதல் 94 வரை  ஆக்டேன் உள்ளது.

பெரும்பாலான எரிவாயு நிலையங்கள் மூன்று ஆக்டேன் அளவை வழங்குகின்றன: வழக்கமான (சுமார் 87), நடுத்தர வகுப்பு (சுமார் 89) மற்றும் பிரீமியம் (91 முதல் 94 வரை). சில எரிவாயு நிலையங்கள் ஒரு சூப்பர் பிரீமியம் உட்பட ஐந்து வெவ்வேறு ஆக்டேன் மதிப்பீடுகளை வழங்கக்கூடும், இது பொதுவாக 93 மதிப்பீட்டைக் கொண்டுள்ளது.

பிரீமியம் / பவர் பெட்ரோலைப் பயன்படுத்துவதன் நன்மைகள்

* பவர் பெட்ரோலைப் பயன்படுத்தும்போது, ​​அது நேரடியாக இயந்திரத்தைத் தட்டுவதைக் குறைக்கிறது மற்றும் எரிபொருள் சக்தி வாகனத்தின் வலிமையை பாதிக்கிறது. அதைப் பயன்படுத்தி அதிக முடுக்கம் மற்றும் சக்தியைப் பெறமுடியும்.

* சக்தி எரிபொருளைச் சேர்ப்பது ஓட்டும் அனுபவத்தை மேம்படுத்துவதால் எரிபொருளிலிருந்து அதிகபட்ச சக்தியையும் வேகத்தையும் பயன்படுத்துகிறது.

* பவர் பெட்ரோலைப் பயன்படுத்துவதில் பொருளாதாரத்தில் முன்னேற்றம், மென்மையான சவாரி மற்றும் வாகனத்தின் வலிமை போன்ற பல நன்மைகள் உள்ளது.

* பிரீமியம் பெட்ரோல் கொஞ்சம் விலை உயர்ந்ததாக இருந்தாலும், ஓட்டுநர் அனுபவத்தின் மேம்பாட்டிற்காக பவர் பெட்ரோலைப் பயன்படுத்துவது மலிவு.

* அதிக ஆக்டேன் எரிபொருள்கள் இயந்திரத்தைத் தட்டுவதைக் குறைத்து, வெடிக்காமல் எரியும் போக்கைக் கொண்டுள்ளன.

Oh hi there,
It’s nice to meet you.

Sign up to receive awesome content in your inbox, every month.

Leave a Reply

Your email address will not be published.