தேசிய சேமிப்பு சான்றிதழ்கள்

5 வருட தேசிய சேமிப்பு சான்றிதழ்

இத்திட்டத்தில் குறைந்தபட்சம் ரூபாய் 1000 செலுத்தி கணக்கை தொடங்கலாம் அதிகபட்ச வரம்பு இல்லை என குறிப்பிட்டுள்ளது. மேலும் இதில் சிறு வயதினருக்கோ அல்லது பெரியவருக்கோ கூட்டு கணக்குகள் திறக்கமுடியும் எனவும் 01.04.2020 முதல் ஆண்டுதோறும் 6.8% சதவிகிதம் வட்டி கூட்டி  முதிர்ச்சியை செலுத்தப்படும் எனவும் அறிவித்துள்ளது. மேலும் வைப்பு தேதியிலிருந்து ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவடைந்தவுடன் வைப்பு முதிர்ச்சியடையும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தில் கணக்கு வைத்திருப்பவர் இறந்தாலோ அல்லது குறிப்பிட்ட அதிகாரத்திற்கு கணக்கு அடகு வைப்பது அல்லது நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின் பேரிலோ ஒரு நபரிடமிருந்து மற்றொரு நபருக்கு கணக்கு  மாற்றப்படலாம் என இத்திட்டத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது.

Oh hi there,
It’s nice to meet you.

Sign up to receive awesome content in your inbox, every month.

Leave a Reply

Your email address will not be published.