எரிபொருள் விலை நிலவரம் (Fuel Today Price)

எரிபொருள் விலை நிலவரம்

எரிபொருள் அளவுகள் இன்றைய விலை
(28/11/2022)
நேற்றைய விலை
(26/11/2022)
பெட்ரோல் விலை நிலவரம்1லிரூ.102.63/-ரூ.102.63/-
டீசல் விலை நிலவரம்1லிரூ.94.24/-ரூ.94.24/-
சிலிண்டர் விலை நிலவரம்14.2 கிரூ.1,068.50/-ரூ.1,068.50/-

Today Fuel Rate

FUELUNITTODAY PRICE
(28/11/2022)
YESTERDAY PRICE
(26/11/2022)
Petrol price status
1ltRs.102.63/-Rs.102.63/-
Diesel price status1ltRs.94.24/-Rs.94.24/-
Cylinder price status14.2KgRs.1,068.50/-Rs.1,068.50/-