வங்கி சேவைகள்

New Rules from Oct.1! Money will not go unnoticed by us anymore!

New Rules from Oct.1! Money will not go unnoticed by us anymore!

New restrictions have been imposed on the auto debit system. You can no longer withdraw money only with the consent…

4 months ago

Bank guard arrested for shooting customer in leg

When a customer named Rajesh Kumar came to the bank at Baroli Junction in Uttar Pradesh, a security guard named…

7 months ago

2,000 rupee notes not printed again in FY20-21 – RBI announcement

The Reserve Bank has released its Annual Report for the year 2020-21. According to the report, with the spread of…

8 months ago

New service charges at SBI Bank

The new service charges will come into effect for SBI Bank Basic Savings Deposit (BSPD) account holders from July 1.…

8 months ago

சுகன்யா சம்ரிதி திட்டம்

பெண் குழந்தைகளின் நலத்தினை கருத்தில் கொண்டு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் 2015 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 22 ஆம் தேதி இத்திட்டத்தினை தொடங்கி…

11 months ago