தொழில்நுட்ப செய்திகள்

துபாய்க்கு புது அடையாளமாக இருக்கும் நிலவு வடிவ சொகுசு விடுதி !!

உலகின் மிக உயரமான கட்டிடமான புர்ஜ் கலீபா உள்ளிட்ட நவீன கட்டிடக்கலை நுட்பங்களுடன் உலகையே திரும்பிப் பார்க்க வைக்கிறது துபாய். வியக்க வைக்கும் கலைப்படைப்புகள் மற்றும் கண்ணைக்…

4 months ago
<strong>BSNL “4G” service: 1.12 lakh towers to be installed across the country … !!</strong>

BSNL “4G” service: 1.12 lakh towers to be installed across the country … !!

Union Minister Aswini Vaishnav told the Lok Sabha that BSNL has set up 1.12 lakh towers across the country for…

10 months ago

Elon Musk captures Twitter ..!

Elon Musk, one of the richest men in the world, currently owns a 9.2 percent stake in Twitter. Elon Musk,…

10 months ago

Achievement after staying in space for 355 days .. !! Astronauts return to Earth !!

NASA astronaut Mark Vande Hey. He left Earth on April 9, 2021 to work on the International Space Station. He…

10 months ago

Europe’s first Tesla factory; Elon Musk Dance at the Opening Ceremony – Viral Video

Tesla is the world's leading electric car maker. Elon Musk, one of the richest men in the world, runs Tesla.…

11 months ago

Tight shirt to help determine breathing rate and heart rate … new attempt by scientists

Man's quest has shrunk to the extent that science has developed in the modern world. Man runs and wanders for…

11 months ago

Digital Licensing for Individual Works on Instagram Coming Soon – Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg has announced plans to launch NFT on Instagram soon. The NFT (NON FUNGIBLE TOKEN) is an individual's exclusive…

11 months ago

International Space Station: No change in US-Russia cooperation .. !! – NASA

Many countries, including the United States and Russia, operate the International Space Station. Currently, astronauts from the United States and…

11 months ago

Internet services are said to be disabled in Europe; Is cyber attack due to the Ukraine war?

Internet services have reportedly been disabled in Europe. This has been confirmed by the Internet service providers. It is reported…

11 months ago

18.58 lakh Indian “WhatsApp” accounts frozen in one month!

WhatsApp reported that 18,58,000 accounts were disabled in January alone. The move is in line with the federal government's new…

11 months ago