பூத கோலா

பூத கோலா அல்லது பூத கோலம் அல்லது பூத நேமா என்பது இந்தியாவிலுள்ள  கர்நாடகா மாநிலத்தின் துளு நாட்டுப் பகுதிகளான தட்சிணா கன்னடம், உடுப்பி மாவட்டம், கேரளாவின் காசர்கோடு பகுதிகளில் நடத்தப்படும் ஒரு நாட்டுப்புற சமய நாட்டிய கலையாகும். இதற்கு சுமார் ஆயிரம் ஆண்டுகள் வரலாறு உள்ளது. இது பல வடிவங்களைக் கொண்டுள்ளது.

பூதம் என்ற வார்த்தை துளு மொழியில் இருந்து பெறப்பட்டது: ஆவி, கடவுள் என்றும் சொல்லலாம்.  ‘கோலா’ என்ற வார்த்தை பாரம்பரியமாக ஆவியின் வழிபாட்டைக் குறிக்கிறது. புத்தர் கோலா அல்லது நேமா என்பது பொதுவாக வருடத்திற்கு ஒரு முறை நடக்கும் சடங்கு நிகழ்வு ஆகும். இதில் உள்ளூர் ஆவிகள் அல்லது தெய்வங்கள் நளிகே, பம்படஅல்லது பரவா சமூகங்கள் போன்ற சில பட்டியல் சாதியினரின் பூசாரிகளால் வழிநடத்தப்படுகின்றன. துளு நாட்டில் பிராமணர் அல்லாத துளு மக்களிடையே சிலை வழிபாடு பரவலாக உள்ளது. கோலா என்ற சொல் பாரம்பரியமாக ஒரு ஆவியின் வழிபாட்டைக் குறிக்கிறது. ஆனால் நேமா என்பது  பல ஆவிகளின் வழிபாட்டைக் குறிக்கிறது.

இதில் பொதுவாக தெய்வத்தின் பெயரால் அழைக்கப்படும் சக்தி வழிபாடு நடைபெறுகிறது. இதில் அறியப்பட்ட பல தெய்வங்கள் உள்ளன. எடுத்துக்காட்டுகள் கல்குடா, கல்லுர்ட்டி, பஞ்சூர்லி, பிலிபூடா, பிலிச்சாமுண்டி, போபர்யா, ஜூமாடி, தூமாவதி கோர்டப்பு (பாப்புசாமி), விஷ்ணுமூர்த்தி, கோடிசென்னையா போன்றவை. ஆவி வழிபாட்டின் முக்கியப் பகுதியாக பூத கோலா உள்ளது. இத்தகைய வழிபாடுகள் ஆவியுலகக் கோட்பாடுகளுடன் சம்பந்தப்பட்டது. பூத கோலா நடனம் மலையாளிகளின் தெய்யம், கன்னடத்தின் பஞ்சூர்லி, நாக ஆராதனை, யக்சகானம் போன்றது.

கர்நாடகாவில் உள்ள துளு மொழி பேசும் மக்கள் வழிபடும் தெய்வங்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையில் இந்த நடனம் அமைந்துள்ளது.  பூதம் என்ற சொல் சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்தது. இது ஆவிகளைக் குறிக்கிறது. துளுவில் கோலா என்ற சொல்லுக்கு நாடகம் அல்லது நிகழ்ச்சி என்று பொருள். சுருக்கமாக பூத கோலா என்பது துளு மக்களின் ஆவிகள் மற்றும் தெய்வங்களை மதிக்கும் ஒரு நடன சடங்கைக் குறிக்கிறது. பூத கோலா நடனம் மற்றும் இசையுடன் நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் ஆரவாரங்கள் இருக்கும். நடனக் கலைஞர்கள் ஒரு விரிவான உடையை அணிவார்கள். பழைய துளுவில் உள்ள பாடல்கள் ஆவியின் தோற்றம் மற்றும் அது எப்படி அறியப்பட்டது என்பதைப் பற்றி பேசுகிறது.

ஒரு கிராம தெய்வத்தின் கோயிலுக்கு அருகிலுள்ள ஒரு பகுதியில் இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்படுகிறது. இது பொதுவாக பெரிய திறந்தவெளியில் நடத்தப்படும். தெய்வீக ஊடகம் அவர்களின் பாரம்பரிய நிகழ்ச்சிகளை ‘பத்னஸ்’ என்று அழைக்கப்படும் உள்ளூர் நாட்டுப்புறக் கதைகளை வாசிக்க, இது சுமார் 7-7.30 மணிக்குத் தொடங்குகிறது, மாலை முடியும் போது, நிகழ்ச்சி இறுதியில் சற்று தெய்வீக அனுபவமாக மாறும்.

பூதக் கோலங்களால் வணங்கப்படும் தெய்வம் பெரும்பாலும் மக்கள், அவர்களின் சாதி அல்லது குழுவைப் பொறுத்தது.குடும்ப தெய்வங்கள், கிராம தெய்வங்கள் மற்றும் ராஜ்யங்களின் அரச தெய்வங்கள் கூட உள்ளன.

இந்த பூத கோலா ஆட்டத்தின் மையக் கருத்து வேளாண் நிலமும் ஆவிகளின் அம்சமும் ஆகும். ஆவிகள் ஆடும் கலைஞரை சிறிது நேரம் தன் வசம் வைத்திருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் ஆடும் கலைஞருக்கு ஆவிகளின் விருப்பத்தின்படி, செயல்படும் திறனும் ஆவி அல்லது தெய்வத்தை ஒரு ஊடகமாக மாற்றும் திறனும் உள்ளது. முழு கிராமமும் பூத கோலா ஆட்டத்தை பார்ப்பதற்கு ஒன்று கூடுவர். இந்த நடைமுறை கடந்த 300 முதல் 500 ஆண்டுகளாக தொடர்கிறது. இதனை பற்றிய துல்லியமான பதிவுகள் இல்லை என்றாலும், பல வரலாற்று பதிவுகள் ‘பூத ஆராதனே’ நடைமுறை 1800களில் 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நிறுவப்பட்டது என்பதைக் குறிக்கிறது.

மங்களூரு மற்றும் கர்நாடகாவின் பல பகுதிகள் பல சிறிய கிராமங்களால் ஆனது. கிராம மக்கள் மற்றும் அவர்களின் முன்னோர்கள் சில கடவுள்கள் தங்கள் நிலங்களைப் பாதுகாப்பதாகவும், இன்றும் தங்கள் அன்றாட விஷயங்களைக் கவனித்துக்கொள்வதாகவும் நம்புகிறார்கள். கடவுள்கள் இந்த கிராமங்களை பிரச்சனைகள் மற்றும் மோசமான தீய நிகழ்வுகளிலிருந்து காப்பாற்றுவதால், கிராம மக்கள் கோலங்கள் போன்ற திருவிழாக்களில் ஒன்றாக பிரார்த்தனை செய்து, இந்த தெய்வங்களின் ஆசீர்வாதம், அருள் மற்றும் செழிப்பு ஆகியவற்றைப் பெறுகிறார்கள். சில சமயங்களில், ஒருவரின் வாழ்க்கையில் நடக்கும் விசேஷ நிகழ்வுகளுக்கு, அதாவது திருமணத்திற்கு முன் அல்லது புதிய ஆலயம் அமைப்பதற்கு முன் அல்லது புதிய வீட்டிற்குச் செல்வதற்கு முன் கடவுளின் ஆசீர்வாதத்தைப் பெறவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

பெரும்பாலான கிராமங்களில் இந்த நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்வதற்காக தலைமுறைகளாக ஒன்றுகூடி வரும் குறிப்பிட்ட மக்கள் அல்லது குடும்பங்கள் உள்ளன. பூத கோலாவை ஒழுங்கமைக்கும் பொறுப்பு குறிப்பிட்ட குடும்பங்களின் மீது விழுவதால், இந்தப் பொறுப்புகள் ஒவ்வொரு தலைமுறையின் ஆண் வாரிசுக்கும் செல்கிறது. பூத கோலாவை கிராம மக்கள் தங்கள் கடவுளுக்கு காணிக்கைகளை வழங்குவதற்கான சந்தர்ப்பங்களாகவும் செயல்படுகின்றன, ஏனெனில் குடும்பங்கள் வழக்கமாக பூத கோலாவிற்கு தயாராக ஒரு மாதம் ஆகும். இந்த மாதத்தில், கிராம மக்கள் முக்கிய குடும்பத்திற்கு உதவுவதோடு, வருடத்திற்கு ஒருமுறை அல்லது இரண்டு முறை அல்லது விசேஷ சந்தர்ப்பங்களில் தங்கள் கிராம தெய்வத்தை கௌரவிக்க ஒன்றாக வேலை செய்கிறார்கள்.

பூத வழிபாட்டின் வகைகள்

தென் கன்னடத்தில் பூத்கோலா, பாண்டி, நேமா, அகேலு-தம்பிலா என நான்கு வகைகள் உள்ளன.

பூத கோலா : கிராம தெய்வங்களுக்கு நடனம் (கோலா) செய்யப்படுகிறது.

பாண்டி: பாண்டி என்பது கோலா (நடனம்) போன்றது. அதன் மீது ஒரு பெரிய தேர் இழுக்கப்படுகிறது. இது பெரும்பாலும் நல்கே, பம்பாடா, அஜாலா சமூகங்களைச் சேர்ந்த ஒரு ஆவியை குறிக்கிறது.

நேமா: நேமா என்பது ஆவிகளை கௌரவிக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட விழா. இது மிகவும் விருப்பமான நபரின் வீட்டில் நடைபெறும்.

அகேலு-தம்பிலா: இது குடும்ப உறுப்பினர்களால் மட்டுமே செய்யப்படும் ஒரு பூஜையாகும், அதில் அரிசி, உணவுகள், இறைச்சி, மதுபானம் ஆகியவை வாழை இலையில் பரிமாறப்பட்டு, ஆவிகள், தெய்வங்கள், மறைந்த மூதாதையர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் அல்லது விருப்பங்கள் நிறைவேறிய பிறகு வழங்கப்படுகின்றன.

Bhutha Gola

Bhutha Gola or Bhutha Golam or Bhutha Nema is a folk religious dance form performed in Dakshina Kannada, Udupi district, Kasargod region of Kerala, Tulu region of Karnataka state, India. It has a history of about a thousand years. It has many forms.

The word gout is derived from the Tulu language: spirit, can also mean god. The word ‘Kola’ traditionally refers to the worship of the spirit. Buddha Gola or Nema is a ritual event usually held once a year. In which local spirits or deities are presided over by priests of certain Scheduled Castes such as the Nalikhe, Bampada or Parava communities. Idol worship is widespread among non-Brahmin Tulu people in Tulu country. The term kola traditionally refers to the worship of a spirit. But nema refers to the worship of many spirits.

In this the worship of the Shakti usually called by the name of the deity takes place. It has many known deities. Examples are Calcutta, Kallurty, Panjoorli, Philiputa, Philichamundi, Bobarya, Jumadi, Thumavati Kordapu (Pappusamy), Vishnumurthy, Kotisennaiah etc. Butha kola is an important part of spirit worship. Such worships are associated with spiritual doctrines. Butha kola dance is like the Theiyam of Malayalis, Panjurli of Kannada, Naga Aradhana and Yaksakanam.

The dance is a tribute to the deities worshiped by the Tulu-speaking people of Karnataka. The word goblin comes from Sanskrit. It refers to spirits. The word kola in Tulu means play or show. Briefly Bhutha Gola refers to a dance ritual honoring the spirits and deities of the Tulu people. There will be performances and fanfare with Buddha Koala dancing and music. Dancers wear an elaborate costume. Songs in old Tulu talk about the origin of the spirit and how it came to be known.

The event is held in an area near the temple of a village deity. It is usually held in a large open space. Divine mediums perform their traditional program called ‘Badnas’ to read local folk tales, which starts around 7-7.30 PM and as the evening draws to a close, the program eventually turns into a somewhat divine experience.

The deity worshiped by Bhutdha kolams often depends on the people, their caste or group. There are family deities, village deities and even royal deities of kingdoms.

The central concept of this Buddha Koala game is the agricultural land and spirit aspect. The spirits are said to possess the dancer for some time. Thus the dancer has the ability to act at the will of the spirits and to transform the spirit or deity into a medium. The entire village gathers together to watch the Buddha Koala play. This practice has been going on for the past 300 to 500 years. Although there are no precise records of this, many historical records indicate that the practice of ‘Buddha Aradhanae’ was established in the 1800s, 200 years earlier.

Many parts of Mangalore and Karnataka are made up of many small villages. Villagers and their ancestors believe that certain gods protect their lands and take care of their daily affairs even today. As the gods protect these villages from troubles and worst evil events, the villagers pray together in festivals like kolams and seek the blessings, grace and prosperity of these deities. Sometimes, arrangements are also made to seek God’s blessings for special events in one’s life, such as before marriage or before setting up a new temple or moving to a new house.

Most of the villages have specific people or families who have been coming together for generations to organize these events. As the responsibility for organizing the Butha Koala falls on specific families, these responsibilities pass down to the male heirs of each generation. Butha kola also serves as an occasion for villagers to make offerings to their gods, as families usually take a month to prepare for the butha kola. During this month, villagers help the main family and work together to honor their village deity once or twice a year or on special occasions.

Types of Bhuta worship

In South Kannada there are four varieties namely Boothkola, Pandi, Nema, Akelu-Thambila.

Bhutha Gola : Dance (Gola) is performed for village deities.

Pandi: Pandi is similar to kola (dance). A huge chariot is drawn on it. It often represents a spirit belonging to the Nalke, Bampada, Ajala communities.

Nema: Nema is a private ceremony honoring the spirits. It will be held at the home of the most favored person.
Akeli-Tambila: It is a puja performed by family members only, in which rice, foods, meat, liquor are served on banana leaves and offered to spirits, deities, departed ancestors annually or after the fulfillment of wishes.

Leave a Reply

Your email address will not be published.